Theimussa (Üçağız)

Theimussa, Antalya ili, Demre İlçesi, Üçağız Köyü yakınlarında bulunan antik Likya kentidir.

Antik Kentin tarihinin, bulunan bir yazıttaki bir kitabeden M.ö. 4. yüzyıla kadar indiği anlaşılıyor. Theimussa’da daha çok mezar kalıntıları yer alıyor. Görülmesi gereken antik kalıntılar, kayalık alçak bir tepe üzerinde yer alan kale, bugün denizin içinde kalmış olan sur parçası ve kentin doğu ucundaki kayalar içine oyulmuş iskele bulunmaktadır.

Theimussa, Kekova yakınında Üçağız Köyü’nün bulunduğu yerde doğal bir limandır.

Burada yüzey araştırması ve arkeolojik kazı yapılmadığından kent ile ilgili bilgiler son derece sınırlıdır. Yalnızca köyün içerisinde bulunan bir kitabeden M.ö. IV. yüzyılda bu kentin tarihi ile ilgili bilgi edinebiliyoruz. Ayrıca köy içinde antik çağdan kalma mezar kalıntıları ile söveleri ayakta kalan bir kapı ve yakınındaki kayalığın üzerinde bir kulenin kalıntısı dikkati çekmektedir.

Antik Kentin iskelenin arkasında M.ö. IV. yüzyıla tarihlenen ev tipi mezarın üzerinde çıplak bir erkek tasviri bulunmaktadır. Bu mezarın kitabesinden de bu mezarın Kluwanimi’ye ait olduğu öğrenilmektedir.

Doğuda denizin hemen yukarısında birbiri üzerine binmiş hissini veren birçok lahit görülür. Bu mezarların çoğu Hellenistik ve Roma dönemine aittir. Mezarların üzerindeki yazıtlar da Kyenai ve Myra vatandaşı diye yazılıdır.

Kaleköy’deki Simena, Apollonia, İsinda ve Aperlai  ile birlik oluşturduğu gibi herhalde Theimussa’da, Myra ve Kyaenai ile bir birlik oluşturmuş olup o şehirlerden birisi ile Likya Birliğinde temsil edilmekteydi. Şehrin doğu ucunda kayaların kesilmesiyle 28 m uzunlukta 8 m genişlikte bir iskele bulunmaktadır. Kayaların kesilme izleri bugün de görülebilir. Buradan Kaleköy’de bulunan Simena’ya geçilir.